Den första i höstmånaden 1/9 kom en efterlängtad leverans från den nya leverantören. Just nu förbereds produktfoto.
Håll nu ögonen öppna och budgetera för inköp till kommande vecka.