Cookies

Om cookies

När du använder vår webbshop kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Så här raderar du cookies

Se anvisningar här:  http://cookielagen.se/hantera-cookies/

Så används cookies på vår webbplats

Cookies (eller kakor, kakfiler) används till flera olika syften på vår webbplats:

  • Vi för statistik över antalet användare och vilka sidor de besöker. Vi samlar in uppgifter om var användarna befinner sig geografiskt, vilken webbläsare som används etc. för att löpande kunna anpassa vårt innehåll. Till detta använder vi tjänsten Google Analytics. Du kan välja att inaktivera cookies från Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Av tekniska skäl registrerar vi om användaren är inloggad i vårt webbadministrationssystem.
  • För att möjliggöra delning på sociala medier använder vi en tjänst från www.addthis.com. De aktuella sociala medierna – just nu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Google+ – kan välja att lägga in en eller flera cookies i användarens webbläsare.

Allmänt

Bernehjälts Production, organisationsnummer 610608-0119 respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer göra allt vi kan för att skydda dina data.

I Feelhome´s policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du eller annan registrerar dig för en prenumeration på nyhetsbrev eller köper en produkt via webbshoppen, deltar i tävlingar som administreras av Feelhome samt när du betalar för någon av dessa varor eller tjänster. Feelhome är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Feelhome inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress,  eller fysisk adress. Feelhome kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Feelhome registrerar personuppgifter i samband med:

a)     När du/annan registrerar dig för prenumeration på nyhetsbrevet som administreras av Feelhome.

b)     När du köper en produkt som säljs av Feelhome.

c)      När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer i vår webbshop.

d)     Om du anmäler dig till  Feelhome´s nyhetsbrev.

e)     Uppdatering av dina uppgifter på nyhetsbrevet administreras av Feelhome samt MailChimp.

f)       Om du kontaktar oss via brev, e-post, telefon, vår webbshop och sociala medier.

g)     Deltagande i tävlingar som sker i Feelhome´s regi.

h)     Ditt besök på vår webbshop, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information  

Feelhome behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a)     För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster via webbshoppen som erbjuds av Feelhome samt skicka eventuella tävlingsvinster

b)     Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information och varor som du har begärt, t.ex. en canvastavla

c)      Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär

d)     För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar

e)     För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person utan sker på anonym nivå

f)       För att genom analys av ditt beteende på vår webbshop och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

g)     Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster;

h)     För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en kundrelation med oss;

i)       För att kontakta dig via  SMS, e-post, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

j)       För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;

k)     För att hjälpa oss att utveckla våra webbshop att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Feelhome genom att anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;

l)       För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut   

Vi kan delge information till myndighet som åberopar “myndighetsutövning” m.m.

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Feelhome samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Feelhome  kommer att dela med sig av dina uppgifter till våra samarbetspartners, Såsom Dibs, paypal samt bank vid direktbanköverföring eller Swish-betalning. Även vid transport så överlåtes relevant fakta om kund för att frakt ska kunna utföras. I all annan förekommande fall inhämtar vi tillstånd från den berörde, kan vara aktuellt vid reklamationer m.m.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 

I och med att du lämnar uppgifter till Feelhome ger du din tillåtelse till att Feelhome registrerar och lagrar uppgifter om vilken produkt du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Feelhome att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Feelhome använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Feelhome kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en kundrelation med oss, dvs så länge vi utför leveranser eller mottager betalningar, samt ytterligare en tid för marknadsföringssyfte eller särskilda lagkrav. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det så krävs p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Feelhome kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Feelhome eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

Du är alltid välkommen att kontakta Feelhome´s kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt (Namn och adress till bokföringsadressen samt underskrift med förtydliganden) begära ett s.k. registerutdrag från Feelhome. Vi skickar endast svar brevledes för att i möjligaste mån försäkra oss om att rätt person nås av det begärda registerutdrag från Feelhome.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Feelhome saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dessas material ansvarar vi därför inte för det innehållet. Feelhome ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Personuppgiftsansvarig
Bernehjälts Production
892 42 Domsjö

Emailadress: kundtjanst@feelhome.se

Telefonnummer Kundservice: +4670 589 5662

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-16