Kategorier
April 2018

Nytt år, nya utmaningar samt ändrade priser

Nytt år, nya utmaningar samt ändrade priser

Feelhome önskar er det bästa under det pågående året.

Nya året bekraftar att vårt år varit bättre än tidigare vilket vi är stolta över att ni som kunder gjort era köp där ca. 98% inte inkommit med klagomål. Då vi siktar på 100% nöjda kunder känns det som att det vi gör verkar lovande för framtiden.

Feelhome.se

Vi kommer ständigt utveckla utbudet, så titta in emellanåt.

 

 

Kategorier
April 2018

GDPR = General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation

– GDPR  är en EU-förordning som ersätter det gamla Dataskyddsdirektivet från 1995.

– Den nya dataskyddsförordningen kommer att gälla i samtliga EU och EES-länder från och med den 25 maj i år.

– GDPR innebär ökade krav på kontroll och dokumentation för alla verksamheter som behandlar personuppgifter.

– Syftet med de nya reglerna är att stärka enskilda individers rättigheter när det gäller personlig integritet.

 

Det berör även Feelhome:

Vi samlar in E-post adresser då det har registrerats för vårt nyhetsbrev. Den som registrerat sig kan kan via ett nyhetsbrev “uppdatera sina preferenser” Lägga till eller ta bort det som önskas eller med lätthet avregistrera sig för detta. Denna information insamlas och hanteras med hjälp av Mailchimp för de utskick vi gör.

Ett köp i vår webbshop har till följd att Namn, adress, telefon/mobil samt E-post och i vissa fall hemsideadress. Och lagras i enlighet med bokföringslagen. För att bl.a. hantera ångerrätt, reklamationer m.m. Sparas i en säker datordatormiljö.  Enda backupen ang. kundköp är Följesedel samt fakturan sparas i PDF-fil på USB-minne.

Vi sparar även datum, namn, adress telefon samt gjorda inköp på en excellfil. Det är för statistik rörande artiklarna och kunna analysera hur stor grad återkommande kunder vi har. Vi raderar kundfakta där efter andra kalenderårets utgång utifrån köpedatumet max 24 månader. Därefter  sparar vidare endast fakta rörande varorna.

Vi ändrar efter ert önskemål inom ramen för bokföringslagen och GDPR. Vi hanterar endast önskan om ändring om den inkommer brevledes och “undertecknad med förtydliggande” av den det berör. Allt för att säkerställa det är rätt person som ställer frågan.

Vi samlar in cookies “kakor” för att kunna visa er mera relevanta visningar m.m.

www.feelhome.se/kopvilkor

Kategorier
April 2018

GDPR är iordningsställt

NU VET VI ATT DINA UPPGIFTER ÄR SÄKRADE!

 

NU VET VI ATT DINA UPPGIFTER ÄR SÄKRADE! Den ändrade förordningen från PUL-lagen som har sitt ursprung från 1995 bävade vi för. Det känns faktiskt skönt att ha koll på detta så att vi inte gör övertramp på integriteten.  Mycket letande efter fakta är avklarat och samlat på ett tryggt sätt vare sig det handlar om mail, sms, gjort ett köp eller registrerat dig för nyhetsbrev.  Mail och kommentarer samlas hos vårt webbhotel med server i Sverige. Likaså finns köpe transaktionerna sparade på server i Sverige och sparas som längst i 7 år, i enlighet med bokföringslagen.

www.feelhome.se